ابلاغ دستورالعمل تعیین میزان نگهداری ارز / نگهداری ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو مجاز است

 ابلاغ دستورالعمل تعیین میزان نگهداری ارز / نگهداری ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو مجاز است

نگهداري ارز به  صورت اسکناس حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع و بالاتر از آن مشروط به ارایه مستندات است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تکلیف مقرر در بند «الف» ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند «پ» ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور، «دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور»، به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
ماده ۱‏‏‏‏‏- نگهداري ارز (اسکناس) حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع  است.
ماده۲‏‏‏‏‏- نگهداري ارز (اسکناس) براي مبالغ بيشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، درصورت داشتن يکي از مدارک ذيل بلامانع بوده و در غيراين‌صورت ممنوع است:
     الف ‏‏‏‏‏‏‏‏- اعلاميه بانکي و يا هر سندي که مبين پرداخت مبلغ مربوطه توسط بانک باشد.
     ب ‏‏‏‏‏‏‏‏- فاکتور صرافي‌هاي مجاز با درج در سامانه سنا.
     ج ‏‏‏‏‏‏‏‏- رسيد چاپي حاوي کد رهگيري که بيانگر اظهار ارز مذکور در هنگام ورود به کشور باشد.
ماده۳‏‏‏‏‏- درخصوص تعيين تکليف ارزهايي که قبل از ابلاغ این دستورالعمل توسط مردم نگهداري مي‌شوند و حداقل يکي از اسناد اشاره‌شده در ماده «۲» را نداشته باشند، در يک بازه زماني سه ماهه براي مبالغ بيش از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به يکي از روش‌هاي زیرعمل شود:
     الف ‏‏‏‏‏‏‏‏- مراجعه به یکی از بانک‌ها و افتتاح حساب ارزي.
     ب ‏‏‏‏‏‏‏‏- فروش ارز مربوطه به یکی از بانک‌ها به ‌نرخ آزاد و يا صرافي‌هاي مجاز با درج در سامانه سنا.
ماده۴‏‏‏‏- سند ‏‏‏‏‏/ اعلامیه بانکی و فاکتور صرافی مجاز (ثبت‌شده در سامانه سنا) که بيانگر پرداخت از محل حساب ارزي، فروش ارز توسط بانک و يا صرافي مجاز به متقاضي باشد، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور داراي اعتبار می‌باشد. همچنین سند ‏‏‏‏‏/ اعلامیه بانکی و فاکتور صرافی مجاز (ثبت‌شده در سامانه سنا) صادره قبلی، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ ماه دارای اعتبار است.
ماده۵‏‏‏‏- قبل از انقضای مهلت مقرر (۶ ماه)، دارندگان سند‏‏‏‏/ اعلامیه بانکی و یا فاکتور صرافی مجاز (ثبت شده در سامانه سنا) می‌توانند طبق مفاد بندهای (الف) و (ب) ذیل ماده (۳) اقدام کنند. بدیهی است پس از گذشت ۶ ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده۶‏‏‏‏‏- هرگونه مبادله‏‏‏‏‏‏‏‏/خريد و فروش ارز، خارج از سيستم بانکي و يا صرافي مجاز، ممنوع است.‏‏‏

تعداد بازديدها:   12,538