جداول گزیده آمارهای اقتصادی فروردین ماه 1396 منتشر شد

 بانک مرکزی نشریه الکترونیکی «گزیده آمارهای اقتصادی» مربوط به فروردین ماه 1396 را منتشر کرد.
 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی این نشریه را ماهانه و صرفاً به صورت الکترونيکی منتشر می کند. نشریه مورد اشاره حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، مالی و بودجه، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.


تعداد بازديدها:   7,683