بر اساس آمار بانک مرکزی در تیرماه

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به ۷ درصد رسید

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به ۷ درصد رسید شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهي به تیرماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۷ درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۹ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
این شاخص در تیرماه ۱۳۹۶ به عدد 239.7 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزايش داشته است.
تعداد بازديدها:   5,912