بر اساس آمار بانک مرکزی در مهرماه

نرخ تورم تولید کننده به ۸.۹ درصد رسید

نرخ تورم تولید کننده به ۸.۹ درصد رسید

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۸.۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ در مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۶ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

این شاخص در مهرماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۵۰.۶ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزايش داشته است.
 

تعداد بازديدها:   3,520

پیوندهای مرتبط