صرافی های منتخب از روز شنبه خدمات ارزی ارائه می دهند

صرافی های منتخب از روز شنبه خدمات ارزی ارائه می دهند
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو     اعلام قبلی    از روز شنبه صرافی های منتخب بانکی فعال خواهند بود و نیازهای ارزی هموطنان را تأمین خواهند کرد.
 


تعداد بازديدها:   5,929