با حکم همتی انجام شد؛

انتصاب چهار مدیرکل و یک مشاور در بانک مرکزی 

رییس کل بانک مرکزی طی احکام جداگانه‌ای مدیران کل «عملیات و تعهدات ارزی»، «امورمجلس»، «بین الملل» و «آموزش و منابع انسانی»، را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با حکم دکتر عبدالناصر همتی، شیوا راوشی، به عنوان مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی و مهرزاد ذاکری به سمت مدیرکل امور مجلس منصوب شدند.

همچنین رییس کل بانک مرکزی، حمید قنبری را به عنوان مدیرکل بین الملل بانک مرکزی و محمدحسین فلاحتکار را به سمت مدیرکل آموزش و منابع انسانی منصوب کرد.

​​​​خاطرنشان می‌شود، طی حکمی دیگر از سوی دکتر عبدالناصر همتی، مهدی اسلامی پناه به سمت مشاور رییس کل بانک مرکزی منصوب شد.
 
 
 
شیوارواشی
شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی
 
ذاکری
مهرزاد ذاکری، مدیرکل امورمجلس
 
حمید قنبری
حمید قنبری، مدیرکل بین الملل
 
فلاحت کار
محمدحسین فلاحتکار، مدیرکل آموزش و منابع انسانی


 
اسلامی پناه
مهدی اسلامی پناه، مشاور رییس کل بانک مرکزی


تعداد بازديدها:   19,040