انتشار پیش نویس الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی

انتشار پیش نویس الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی

مستند پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی» به منظور آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تبصره ذيل ماده (1) «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب مورخ سيزدهم آبان‌ماه يکهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامی مبنی بر الزام بانک مرکزی به تمهيد و تامین مقدمات گردش چک‌های الکترونيکی در کشور، مقرر است زیرساخت لازم جهت صدور و تبادل چک الکترونیکی، مبتنی بر امضاء الکترونیکی در اختیار مشتریان شبکه بانکی کشور قرار گیرد. 

بر همین اساس مستند پیش نویس تهیه شده با عنوان «الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی»، ضمن معرفی سامانه چک الکترونیکی، به تبيين دامنه خدمات سامانه مزبور می پردازد. رویکرد اصلی سامانه فوق، به حداقل رساندن مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرآيندهای چک کاغذی و ارائه روشی امن و در عین حال ساده برای مشتریان و بانک‌ها می باشد.

مستند پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی» برای آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر گردیده تا ظرف یک ماه آینده نظرات علاقه مندان در خصوص آن به آدرس ps.info@cbi.ir  ارسال شود. بانک مرکزی از ارائه هرگونه نظر و پیشنهاد و نکته در خصوص این پیش نویس استقبال می نماید.تعداد بازديدها:   3,497