شماره 81 و 82 فصلنامه روند منتشر شد

شماره 81 و 82 فصلنامه روند منتشر شد
نسخه PDF فصلنامه روند، سال بيست و پنجم، شماره 81-82، بهار و تابستان 1397 در وب‌سایت بانک مرکزی در بخش «نشریات و پژوهش‌ها» در دسترس عموم قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این شماره از فصلنامه روند آمده است:

-     ارزیابی اثربخشی سیاست هدفمندی رایانه ها بر فقر
-    ارزیابی ثبات شبکه بانکی ایران
-    بررسی تحلیلی شاخص بهای اقلام اداری در اقتصاد ایران
-    مدل کسب و کار بانک، ساز و کاری برای رقابت استراتژیک
-    چارچوبی یکپارچه برای موجودی و جریان های مالی بر مبنای رویکرد « از چه کسی-  به – چه کسی» مفاهیم، وضعیت و چشم اندازها
-    نفت و بدهی
 


تعداد بازديدها:   2,787