جلسه هماهنگی خدمات رسانی نظام بانکی به زوار اربعین برگزار شد

جلسه هماهنگی نظام بانکی به منظور خدمت رسانی به زوار حسینی با حضور نمایندگان بانک های دولتی و خصوصی و نماینده ستاد اربعین حسینی در بانک مرکزی تشکیل شد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه همکاران نظام بانکی خدمت به زوار اربعین را برای خود توفیق می دانند و طی سال های اخیر  نقش ارزنده ای در خدمت رسانی به زوار اربعین انجام داده اند گفت: انتظار می رود با تجربیات سال های گذشته کاستی ها رفع و کیفیت خدمات ارتقا یابد. 
 
arbain
 
وی ارایه خدمات بانکی به زوار را نیازمند تلاش شبانه روزی دانست و گفت: نظام بانکی برای ارایه خدمات بهتر نیازمند همکاری نهادهای استانی و محلی است و این همکاری سطح ارایه خدمات بانکی را ارتقا خواهد داد.

طالبی در ادامه با اشاره به تصمیم جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین ارز مورد نیاز زوار اربعین به میزان 100 یورو یا معادل آن با توجه به ازدحام جمعیت در زمان برگزاری اربعین توصیه کرد زوار قبل از ورود به مرزهای غربی و در شهرهای مبدا ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی در خصوص نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها در زمان برگزاری اربعین گفت: بانک مرکزی امسال با همکاری ناظران بانک ها بر خدمات رسانی در مبادی خروجی نظارت خواهد کرد.

در ادامه جلسه ضمن بحث و بررسی، هماهنگی و برنامه ریزی لازم برای ارایه خدمات بانکی در مرزهای خروجی در سه استان کرمانشاه، ایلام و خوزستان و مسیرهای حرکت زوار انجام شد. 

گفتنی است در این جلسه، مدیران مربوطه در بانک مرکزی از تامین نقدینگی ریالی به میزان لازم برای زوار اربعین، آمادگی خودپردازهای سیار و ایجاد خزانه محلی در استان های غربی خبر دادند.


تعداد بازديدها:   2,968