رئیس‌کل بانک مرکزی:

ثبات بازار ارز ادامه داردتعداد بازديدها:   2,831