یادداشت رئیس کل بانک مرکزی

یادداشت رئیس کل بانک مرکزی
بارها تاکید کرده ام که بانک مرکزی به تداوم ثبات نسبی بازار ارز و حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد اهمیت ویژه ای قائل است. به هنظر بنده رمز تداوم ثبات در این بازار، و به تبع آن در سایر بازارها، توجه به بنیان های بازار در کنار حضور پرقدرت بازارساز برای جلوگیری از سفته بازی و نوسان گیری در این بازار است. آنچه که این روزها دیده می شود نیز ناشی از عملکرد برخی از صادرکنندگانی است که بعضا به سبب جو روانی ناشی از حوادث بعد از افزایش نرخ بنزین و شروع تسویه حسابهای تجار با خارجیان در پایان سال میلادی، تلاش می کنند ارز خود را با نرخهایی بالاتر عرضه نمایند.
به همین دلیل علیرغم اعلام نرخ های غیرواقعی، تقاضایی حتی برای نرخهای کمتر از آن در صرافی ها وجود ندارد. بانک مرکزی در این مواقع با حضور پر قدرت در بازار حواله ای ارز، عدم تعادل های مقطعی را مرتفع و تعادل مبتنی بر متغیرهای واقعی را همانند بازار اسکناس به بازار حواله بر می گرداند.


تعداد بازديدها:   2,601