درچارچوب عملیات بازار باز؛

بانک مرکزی امروز اولین برنامه حراج را برگزار کرد

بانک مرکزی امروز اولین برنامه حراج را برگزار کرد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این معاملات پیرو اطلاعیه هفته گذشته بانک مرکزی مبنی بر برگزاری حراج در روز چهارشنبه برگزار شد و در مجموع، هفت بانک سفارش‌های فروش خود را برای شرکت در این حراج در مهلت تعیین شده به بانک مرکزی اعلام کردند. معاملات مربوط به اين حراج ظهر امروز انجام شد و تسویه ریالی معاملات انجام شده قبل از پایان ساعت کار بازار بین‌بانکی انجام خواهد شد.

گفتنی است بانک مرکزی در نظر دارد روز سه‌شنبه، 8 بهمن ماه سال جاری در چارچوب تامين نقدينگی مورد نياز بازار بين‌بانکی، مجدداً اقدام به خريد قطعی اوراق بدهی دولتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی در چارچوب عمليات بازار باز کند.

بر این اساس تمامی سازوکارها و شرايط مربوط به خريد قطعی مورد اشاره برای کليه بانک‌های عضو بازار بين‌بانکی از طريق سامانه بازار بين‌بانکی ارسال می شود و اين بانک‌ها تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه 7 بهمن‌ماه 1398 مهلت دارند تا بر اساس نيازهای نقدينگی کوتاه‌مدت خود، پيشنهادهای فروش خود را به بانک مرکزی ارسال کنند.


تعداد بازديدها:   3,349