یادداشت رییس کل بانک مرکزی در مورد طرح گواهی اعتبار مولد "گام"

 
ax hemati

همانگونه که پیش تر گفته بودم،طرح گواهی اعتبار مولد «گام» به مرحله اجرایی رسید و به حول قوه الهی ، هفته آینده و در آستانه دههٔ مبارک فجر انقلاب اسلامی ، باظرفیت اولیه۵۰ هزار میلیاردتومان تأمین اعتبار، بتدریج ازطریق تعدادی از بانک های دولتی و خصوصی در اختیار واحدهای تولیدی فعال کشور قرار می گیرد.
       طرح«گام» ، یکی از برنامه های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشوراست که درچارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش خواهد کرد امکان تأمین غیر تورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیرهٔ تولید را، خصوصاً برای واحدهای کوچک ومتوسط، فراهم سازد.
       گواهی اعتبار مولد «گام» ،به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال ، در بازارهای پول و سرمایه ، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاههای تولیدی فراهم می سازد. در اين طرح، توليد كنندگان بر مبنای فاكتور خريد مواد اوليه و واسط از بانك عامل درخواست انتشار و تضمين گواهی اعتبار مولد درسررسيدكرده و به بنگاه فروشنده مواد اوليه تحويل می دهند. دارنده می تواند گواهی را تا سررسيد نگه دارد يا میتواند به فروشنده مواد اوليه خود تحويل دهد يا اينكه در بازار سرمايه تنزيل كند.
       بانک مرکزی، سیاستهای ارزی،پولی و اعتباری خود را بر محورکنترل تورم و همزمان،حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیر نفتی، متمرکز ساخته است و این سیاست را با قدرت ادامه خواهد داد.


تعداد بازديدها:   3,829