روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛

انجام معاملات مربوط به عملیات بازار باز (30 بهمن‌ماه 1398)

انجام معاملات مربوط به عملیات بازار باز (30 بهمن‌ماه 1398)
پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه 28 بهمن‌ماه 1398 در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، سه بانک سفارش‌های فروش قطعی اوراق بهادار دولتی خود را در روز سه‌شنبه 29 بهمن‌ماه و در حجم محدود از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به بالا بودن قیمت اوراق در سفارش‌های فروش دریافت شده که نشان‌دهنده عدم کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی است، بانک مرکزی در روز چهارشنبه 30 بهمن‌ماه، معامله‌ای نداشت. 

روز چهار‌شنبه 7 اسفند‌ماه 1398 در چارچوب مديريت نقدينگی مورد نياز بازار بين‌بانکی ريالی، بانک مرکزی مجدداً عملیات بازار باز را اجرا می کند. 

موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بين‌بانکی حول نرخ هدف، در روز دو‌شنبه 5 اسفند‌ماه 1398 از طریق اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می شود. 

پیرو اطلاعيه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بين‌بانکی نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا ساعت 10:00 صبح روز سه‌شنبه 6 اسفند‌ماه 1398 از طریق سامانه بازار بين‌بانکی اقدام کنند.


تعداد بازديدها:   2,695