قدردانی رئیس‌کل بانک مرکزی از همکاران نظام بانکی و شعب بانک‌ها و توصیه در مورد تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام برخی کسب و کارها

قدردانی رئیس‌کل بانک مرکزی از همکاران نظام بانکی و شعب بانک‌ها و توصیه در مورد تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام برخی کسب و کارها
دکتر عبدالناصر همتی در خصوص شرایط ناشی از شیوع کرونا، در یادداشتی دو نکته را خطاب به مدیران و همکاران نظام بانکی مورد تاکید قرار داد:

🔴 این روزها، علیرغم ریسک فعالیت در شعب بانکها، شاهد تلاش ها و زحمات همکاران عزیز نظام بانکی، برای خدمت به مردم خصوصاً در شعب بانکها هستیم. مردم عزیزمان قطعاً قدر تلاش این عزیزان را می دانند.
من نیز به سهم خودم، به تمامی همکاران خوبم خسته نباشید گفته و ضمن توجه دادن به دستورالعمل های بهداشتی، بابت تلاشهای آنها، قدردانی می کنم.

 🔵 با توجه به تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی از کسب و کارهای کشور، که ممکن است کاهش عایدی برخی واحدها و صنوف و حتی اشخاص حقیقی را درپی داشته باشد، به مدیران بانک ها توصیه می کنم، شرایط امروز اشخاص حقیقی و حقوقی که از این بابت دچار وقفه درآمدی می شوند را در نظر گرفته و در خصوص تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام ها، همراهی لازم را با مشتریان به عمل آورده و مراعات وضعیت آنها را بکنند.


تعداد بازديدها:   3,364