روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛

انجام معاملات مربوط به عملیات بازار باز (14 اسفند‌ماه 1398)

انجام معاملات مربوط به عملیات بازار باز (14 اسفند‌ماه 1398)
پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه 12 اسفند‌ماه 1398 در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، دو بانک سفارش‌های فروشی قطعی اوراق بهادار دولتی خود را در روز سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه و در حجمی محدود از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاملات مربوط به اين حراج در روز چهارشنبه 14 اسفندماه انجام شد. همچنان ارسال محدود سفارش فروش توسط بانک‌ها نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی است.

همچنين، بانک مرکزی روز چهار‌شنبه 21 اسفند‌ماه 1398 در چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز بازار بين‌بانکي ريالي، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا می‌نماید. موضع بانک مرکزي (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بين‌بانکي حول نرخ هدف، در روز دو‌شنبه 19 اسفند‌ماه 1398 از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می شود.

متعاقب اطلاعيه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بين‌بانکی نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا ساعت 10:00 صبح روز سه‌شنبه 20 اسفند‌ماه 1398 از طریق سامانه بازار بين‌بانکي اقدام کنند.


تعداد بازديدها:   2,268