روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛

معاملات مربوط به عملیات بازار باز (21 اسفند‌ماه 1398)

معاملات مربوط به عملیات بازار باز (21 اسفند‌ماه 1398)
پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه 19 اسفند‌ماه 1398 در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، یک بانک سفارش فروشی قطعی اوراق بهادار دولتی خود را در روز سه‌شنبه 20 اسفند‌ماه و در حجمی محدود از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به بالا بودن قیمت اوراق در سفارش‌ فروش دریافت شده که نشان‌دهنده عدم کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی است، بانک مرکزی در روز چهارشنبه 21 اسفند‌ماه، معامله‌ای نداشت.

همچنين، بانک مرکزی روز چهار‌شنبه 20 فروردین‌ماه 1399 در چارچوب مديريت نقدينگی مورد نياز بازار بين‌بانکی ريالی، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا می‌نماید. موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بين‌بانکی حول نرخ هدف، در روز دو‌شنبه 18 فروردین‌ماه 1399 از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد. متعاقب اطلاعيه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بين‌بانکی نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا ساعت 10:00 صبح روز سه‌شنبه 19 فروردین‌ماه 1399 از طریق سامانه بازار بين‌بانکی اقدام نمایند.


تعداد بازديدها:   2,115