فیلم / رئیس کل بانک مرکزی؛

عملکرد ما را با توجه به شرایط متغیر کنونی قضاوت کنید

دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه «آیین تقدیر از صادرکنندگان عرصه بازگشت ارز به کشور» گفت: قضاوت عملکرد بانک مرکزی باید برمبنای شرایط متغیر کنونی باشد و نه شرایط عادی.
 


تعداد بازديدها:   5,682