فیلم / بانک های تحریم شده همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی با حضور در «بخش خبری ساعت 21 شبکه اول سیما» اعلام کرد: آمریکا به دنبال آثار سیاسی، رسانه ای و تبلیغاتی ناشی از این تحریم هاست.
 

 


تعداد بازديدها:   4,382