معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد؛

دلایل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران

معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن بیان دلایل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم استقلال کافی سیاست‌گذار پولی را از معضلات اصلی اقتصاد دانست و گفت: بانک مرکزی در دوره اخیر برای اولین بار سیاست بازار باز را به اجرا در آورد و توانست بر بخش زیادی از نقدینگی و به تبع آن تورم مسلط شود.تعداد بازديدها:   9,021