نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال 99 منتشر شد 

نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال 99 منتشر شد 
نماگرهای اقتصادی شماره 101 مربوط به سه ماهه دوم سال 1399 به منظور استفاده عموم در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی انتشار یافت.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص های عمده اقتصادی در این نشریه در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک شده است.

بخش واقعی شامل حساب هاي ملی، انرژي، صنعت، ساختمان، روند قیمت و بازرگانی داخلی است و در بخش دوم یا همان بخش خارجی به تراز پرداخت ها، بدهی‌هاي خارجی، سررسید بدهی‌هاي خارجی، وضعیت بازرگانی خارجی کشور و نرخ ارز اشاره شده است؛ همچنین در بخش مالی به تفکیک نرخ های سود بانکی، متغیرهاي پولی و اعتباري، وضع مالی دولت و فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آمده است.

برای دریافت این شماره اینجا کلیک کنید.


تعداد بازديدها:   3,016