اعلام نتیجه حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج جديد

ضمن اعلام نتیجه‌ اولین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ 4 خرداد ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 11 خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

نتیجه حراج اوراق مالی اسلامی دولتی (4 خردادماه 1400)
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه 1400 درخصوص برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری نخستین مرحله از این حراج، یک بانک و یک صندوق سرمایه‌گذاری سفارش‌‌های خود را در مجموع به ارزش 1.87 هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بين‌بانکي و مظنه‌يابي شرکت مديريت فناوري بورس تهران ثبت کردند (473 میلیارد ریال یک بانک و مابقی یک صندوق سرمایه‌گذاری). وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش درخواست بانک پیشنهاددهنده با فروش 473 میلیارد ریال اوراق اراد 85 با نرخ بازده تا سررسید 20.82 درصد به آن بانک موافقت نمود. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه 4 خردادماه 1400 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتي بورس ثبت شد.
 
همچنین در 4 خردادماه سال 1400 معادل 9.9 هزار میلیارد ریال اوراق اراد 85 با نرخ بازده تا سررسید 20.82 درصد در بورس فروخته شد. بنابراین در مجموع، 10.4 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی طی هفته منتهی به 4 خردادماه 1400 توسط سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی خریداری شد.

برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی (11 خرداد 1400)
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله دوم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباري غيربانکي و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا..ایران نظیر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاری و شرکت‌هاي تأمين سرمايه را در روز سه‌شنبه 11 خردادماه 1400 اجرا می‌نماید. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

1

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت 12:00 روز یک‌شنبه 9 خرداد ماه 1400 تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران نظیر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاری و شرکت‌هاي تأمين سرمايه متقاضي شرکت در اين حراج نيز مي‌توانند سفارش‌هاي خود را تا ساعت 12:00 روز یک‌شنبه 9 خرداد ماه 1400 از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه 11 خرداد ماه 1400 انجام خواهد شد.

تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می توانند سفارشهای خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. 
شايان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر يک از نمادهاي مزبور 500 هزار ورقه است. همچنين به نهادهاي مالي شرکت‌کننده در اين حراج توصيه مي‌شود، تنوع‌بخشي به سبد دارايي‌هاي مالي را در سفارش‌گذاري خود مدنظر قرار دهند. 

ذکر اين نکته ضروري است که وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامي به پذيرش کليه پيشنهادات دريافت‌شده يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزي سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مي‌کند و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده از طريق مشخص کردن حداقل 
قيمت پذيرفته‌شده در سازوکار حراج اقدام مي‌کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان به قيمت يکسان انجام مي‌شود.

بانک مرکزی بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.
 


تعداد بازديدها:   4,442