اعلام نتیجه دومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج جديد

اعلام نتیجه دومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج جديد
ضمن اعلام نتیجه‌ دومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ 11خرداد ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 19 خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

نتیجه حراج اوراق مالی اسلامی دولتی (11 خردادماه 1400)
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه 4 خردادماه 1400 درخصوص برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری دومین مرحله از این حراج، یک بانک سفارش‌‌ خود را به ارزش 15.6 هزار میلیارد ریال در سامانه‌ بازار بين‌بانکي ثبت کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش این درخواست با فروش 15.6 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد 85» با نرخ بازده تا سررسید 20.82 درصد به آن بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه 11 خردادماه 1400 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتي بورس ثبت شد. 
طی هفته منتهی به 11 خردادماه سال 1400، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس فروخته نشد. بنابراین در این دوره، در مجموع 15.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط یک بانک خریداری شد.

برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی (19 خرداد 1400)
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله سوم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباري غيربانکي، شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا..ایران نظیر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاری و شرکت‌هاي تأمين سرمايه را در روز چهار‌شنبه 19 خردادماه 1400 اجرا می کند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:
 
 

1

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت 12:00 روز دوشنبه 17 خرداد ماه 1400 تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران نظیر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاری و شرکت‌هاي تأمين سرمايه متقاضي شرکت در اين حراج نيز مي‌توانند سفارش‌هاي خود را تا ساعت 12:00 روز دوشنبه 17 خرداد ماه 1400 از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز چهارشنبه 19 خرداد ماه 1400 انجام خواهد شد.

تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. 

شايان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر يک از نمادهای مزبور 500 هزار ورقه است. همچنين به نهادهاي مالي شرکتکننده در اين حراج توصيه ميشود، تنوعبخشي به سبد داراييهای مالی را در سفارشگذاری خود مدنظر قرار دهند. 

ذکر اين نکته ضروري است که وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامي به پذيرش کليه پيشنهادات دريافت‌شده يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزي سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيري به وزارت امور اقتصادی و دارايی ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش‌های برنده اقدام مي‌کند. در نهايت، عرضه اوراق به تماميی برندگان انجام می‌شود.

بانک مرکزی بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالی دولت خريداری نخواهد کرد.


تعداد بازديدها:   4,343