بانک مرکزی ابلاغ کرد؛

ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه توسط بانک‌ها 

ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه توسط بانک‌ها 
بانک مرکزی «ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (2) ماده (2) «دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار»، مصوب يکهزار و سيصد و ششمين جلسه مورخ 25‏‏‏‏آذر ماه 1399 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 346896‏‏‏.99 مورخ 30 دی ماه 1399، مبنی بر اينکه؛ تملک واحدهای سرمايه‌گذاری يک صندوق سرمايه‌گذاری «اختصاصي بازارگردانی» و همچنين تملک سهام يک شرکت تأمين سرمايه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با رعايت حدود مقرر در دستورالعمل یاد شده و در چارچوب ضوابط اجرايی که توسط هيأت عامل بانک مرکزی تعيين می شود، امکان‌پذير است، براین اساس «ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» که در دهمین جلسه مورخ 29‏‏‏ ادریبهشت ماه 1400 هيأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است، توسط این بانک ابلاغ شد.


تعداد بازديدها:   4,575