عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال 1399

اعطای 18.989هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی در سال گذشته

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1399 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 18.989.2هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 9.239.3 هزار ميليارد ريال معادل 94.8 * درصد افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1399 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال جاري مبلغ 11.635.3هزار میلیارد ریال معادل 61.3 درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 6.373.9 هزار میلیارد ریال معادل 121.1 درصد افزايش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 12 ماهه سال جاري معادل 4.354.3هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ 11.635.3 هزار میلیارد ریال است.

ملاحظه مي‌شود از 5.797.2 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 75.1 درصد آن (مبلغ 4.354.3هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال گذشته مي‌باشد.

1

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.


 


*لازم به ذکر است با توجه به بهبود روش­های گزارش­گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه های بانک مرکزی توسط بانک ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در 12 ماهه سال 1398 از 9‏‏‏‏/9،749 هزار میلیارد ریال به 3‏‏‏‏/10،103 هزار میلیارد ریال تعدیل گردیده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی 12 ماهه سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از 94.8 به 88 درصد می ­رسد. 
از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده ­اند که از آن جمله می ­توان به افزایش منابع بانک­ ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب­دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت­ های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد. به­ نحوی ­که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت ­های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی 12 ماهه سال 1399 خارج شود، رشد پیش­گفت از 88 درصد به 7‏/63 درصد تعدیل خواهد شد.


تعداد بازديدها:   4,198