اعلام نتیجه ششمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج جديد

اعلام نتیجه ششمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج جديد
ضمن اعلام نتیجه‌ ششمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ 8 تیر ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 15 تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

نتیجه حراج اوراق مالی اسلامی دولتی (8 تیرماه 1400)
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه 1تیرماه 1400 در خصوص برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری ششمین مرحله از این حراج، سه بانک سفارش‌‌ خود را به ارزش 13.9 هزار میلیارد ریال در سامانه‌ بازار بين‌بانکي ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش این درخواست‌ها با فروش 13.9 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد 85» با نرخ بازده تا سررسید 21 درصد به آن بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه 8 تیر‌ماه 1400 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتي بورس ثبت شد. 

همچنین در تاریخ 8 تیرماه سال 1400، در بازار بورس 1.9 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی به سایر اشخاص حقوقی فروخته شد. بنابراین در این دوره، در مجموع 15.8 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی خریداری شد.

برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی (15 تیر‌ماه 1400)
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله هفتم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباري غيربانکي، شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا..ایران نظیر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاری و شرکت‌هاي تأمين سرمايه را در روز سه شنبه 15 تیر‌ماه 1400 اجرا می‌کند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.
 
15tir

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت 12:00 روز یکشنبه 13 تیر‌ماه 1400 تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران نظیر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاری و شرکت‌های تأمين سرمايه متقاضی شرکت در اين حراج نيز مي‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت 12:00 روز روز یکشنبه 13 تیر‌ماه 1400 از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه 15 تیرماه 1400 انجام خواهد شد.

تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. 

شايان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر يک از نمادهاي مزبور 500 هزار ورقه است. همچنين به نهادهاي مالي شرکت‌کننده در اين حراج توصيه می شود، تنوع‌بخشی به سبد دارايی های مالی را در سفارش‌گذاری خود مدنظر قرار دهند. 

ذکر اين نکته ضروري است که وزارت امور اقتصادی و دارايی الزامی به پذيرش کليه پيشنهادات دريافت‌شده يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيری به وزارت امور اقتصادی و دارايی ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش‌های برنده اقدام می کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می شود.

بانک مرکزی بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد. 
 


تعداد بازديدها:   4,140