اعلام نتیجه هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج جديد

اعلام نتیجه هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج جديد
ضمن اعلام نتیجه‌ هفتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ 15 تیر ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 22 تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

نتیجه حراج اوراق مالی اسلامی دولتی (15 تیرماه 1400)
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه 8 تیرماه 1400 در خصوص برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری هفتمین مرحله از این حراج، یک بانک سفارش‌‌ خود را به ارزش 5.6 هزار میلیارد ریال در سامانه‌ بازار بين‌بانکي ثبت کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش این درخواست‌ با فروش 5.6 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد 85» با نرخ بازده تا سررسید 21 درصد به آن بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه 15 تیر‌ماه 1400 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتي بورس ثبت شد. 

همچنین در تاریخ 15 تیرماه سال 1400، در بازار سرمایه 232 میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شد. بنابراین در هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع 5.8 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.

برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی (22 تیر‌ماه 1400)
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله هشتم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباري غيربانکي، شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا..ایران نظیر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاری و شرکت‌هاي تأمين سرمايه را در روز سه شنبه 22‌ تیر‌ماه 1400 اجرا می‌کند. اوراق عرضه‌شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

22

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت 12:00 روز یکشنبه 20‌ تیر‌ماه 1400 تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران نظیر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاری و شرکت‌های تأمين سرمايه متقاضي شرکت در اين حراج نيز مي‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت 12:00 روز روز یکشنبه 20‌ تیر‌ماه 1400 از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه 22 تیرماه 1400 انجام خواهد شد.

تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. 

شايان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر يک از نمادهاي مزبور 500 هزار ورقه است. همچنين به نهادهای مالی شرکت کننده در اين حراج توصيه ميشود، تنوعبخشي به سبد داراييهاي مالي را در سفارش گذاری خود مدنظر قرار دهند. 

ذکر اين نکته ضروري است که وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامي به پذيرش کليه پيشنهادات دريافت‌شده يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيری به وزارت امور اقتصادی و دارايی ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش‌های برنده اقدام می کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می شود.

بانک مرکزی بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالی دولت خريداری نخواهد کرد. 


تعداد بازديدها:   3,504