در 3 ماه ابتدایی سال جاری انجام شد؛

پرداخت 127 هزار ميليارد ريال تسهيلات به شرکت های دانش بنیان

در سه ماهه ابتدایی 1400 به 558 شرکت دانش بنيان معادل 127.1 هزار ميليارد ريال تسهیلات پرداخت شد که این میزان نسبت به  سه ماهه اول 1399 معادل 247.4 درصد افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بيشترين تسهيلات طی سه ماهه  ابتدایی سال 1400 از سوی بانک های ملی به مبلغ 30.2 هزار ميليارد ريال، صادرات به مبلغ 19.7 هزار ميليارد ريال و ملت به مبلغ  19.2 هزار ميليارد ريال پرداخت شده است.
 

456546


54
 


تعداد بازديدها:   2,637