گزارش حسابهای ملی ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 منتشر شد

حسابهای ملی سالانه ایران به قیمت‌ها‌ی جاری و ثابت سال پایه 1395 طی سال‌های (1397-1390) و حسابهای ملی فصلی ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 طی فصول (1399-1390) منتشر شد.
 
1

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،‌ اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی به منظور ارائه ساز وکار بخش واقعی اقتصاد ايران بر اساس آخرین طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آمارهای بین الملل، دو مجموعه گزارش‌ از ارقام حسابهای ملی سالانه و فصلی ایران به شرح زیر منتشر کرده است:

1-    حسابهای ملی سالانه ایران به تفکیک بخش‌های فعالیتی و نهادی اقتصاد بر مبنای نظام حسابهای ملی 2008 به قیمت‌ها‌ی جاری و ثابت سال پایه 1395 طی سال‌های (1397-1390)

2-    حسابهای ملی فصلی ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 طی فصول (1399-1390)

ارقام حسابهای ملی سالانه و فصلی تهیه شده در بانک مرکزی به طور کلی داراي ويژگي‌های جدید زیر است: 

- تهيه ارقام حساب‌هاي سالانه بخش های نهادی اقتصاد علاوه بر اقتصاد ملی و بخش‌های فعالیتی
- ارتباط زنجيره‏ ای و نظام‌مند ارقام سالانه حساب‌های مختلف در يك سلسله توالی نهادی و سازگار
- تهیه و تدوین ارقام بر مبنای آخرین نسخه استاندارد نظام حساب‌های ملی 2008 (SNA)
- تهیه و تنظیم آخرین نسخه نظام طبقه بندی استاندارد رشته فعالیت‌های اقتصادی ISIC (نسخه چهارم)
- توسعه و تکمیل مرزهای حساب تولید و حساب سرمایه منطبق بر نظام حساب‌های ملی 2008
- افزایش رشته فعالیت‌های اقتصادی ارقام سالانه از 62 به 77 قلم منطبق بر نظام ISIC (نسخه چهارم)
- انضمام پیوست‌های تکمیلی شامل، شاخص زنجیره‌ای، اقتصاد نامشهود، حساب سرمایه و حساب ترازنامه
- تهيه و تدوين ارقام سه ماهه بر مبناي آخرين نسخه استاندارد نظام حسابهای ملی فصلي2017 (QNA)
- افزايش رشته فعاليت‌هاي اقتصادي ارقام فصلی از 12 به 19 قلم منطبق بر نظام ISIC (نسخه چهارم)
- تهيه و ارائه آمار حساب‌هاي ملي ايران بر مبنای قيمت‌هاي جاري و ثابت سال پايه 1395

لازم به ذکر است، جداول آماری تهیه شده به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصاد، به عنوان یکی از ابزارهای قوی برای انجام تحلیل های اقتصادی، سیاست گذاران و برنامه‌ریزان را قادر می‌سازد تا آثار عملکرد برنامه ها و سیاست های اقتصادی اعمال شده را در مقاطع زمانی سالانه و فصلی بررسی کنند.
 
گفتنی است، اجرای کامل نظام جدید حساب‌هاي ملی بر اساس توصيه دفتر آمار سازمان ملل متحد شامل شش مرحله است. مرحله اول و دوم محاسبه توليد ناخالص داخلي به روش هزينه و توليد ملی به تفکيک فعاليت‌ها و اجزای آن‌ و محاسبه درآمد ملي و مبادلات با دنيای خارج است. مراحل سه تا پنج نيز مستلزم تهيه توالی حساب‌های اقتصادی از حساب توليد تا حساب مالی به تفکيک بخش‌های نهادی اقتصاد است. مرحله ششم نيز تهيه ساير حساب‌های اقتصادی از جمله ترازنامه‌های افتتاحيه و اختتاميه اقتصاد ملی و بخش‌های نهادی است.

نظام حساب‌های ملی با اضافه شدن توالی حساب‌ها، نقش محوری و هماهنگ‌كننده در ميان سایر نظام‏ های آماری حسابهای كلان اقتصادی نظير آمار تراز پرداخت‌های خارجی، آمار مالی دولت، آمارهای پولي و مالي و حساب‌ جريان وجوه، پيدا می کند.
 
بر این اساس بانک مرکزی در راستای ارتقا و بهنگام سازی آمار حساب‌های ملی مطابق با آخرین نسخه دستورالعمل استاندارد نظام حساب‌های ملی سازمان ملل متحد، پیاده سازی نظام حساب‌های ملی 2008 را از اواخر سال 1396 در دستور کار خود قرار داده است.

نظام حساب‌های ملی 2008 پنجمين و آخرین ويرايش نظام حساب‌های ملی از ابتدای شکل‌گیری آن تاکنون است. تغييرات صورت گرفته در نظام حساب‌های ملی 2008 نسبت به نسخه قبلی آن (1993) آمار حساب‌های ملی را منطبق با تحولات شرايط اقتصادی، پيشرفت‌های انجام شده در حوزه تحقيقات روش‌شناسی و نيازهای کاربران متحول ساخته است.
 
لازم به ذکر است، مجموعه گزارش حسابهای ملی سالانه پس از ارائه چارچوب مباحث اصلی، شامل چهار پيوست تکمیلی است که بخشی از مطالب مهم نظام حساب‌های ملی 2008 و اقدامات انجام شده در این بانک به صورت تفصيلی و در قالب پيوست‌های زیر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
 
پيوست اول: شاخص‌هاي زنجيره‌اي 
پيوست دوم: اقتصاد نامشهود 
پيوست سوم: حساب‌ سرمايه
پيوست چهارم: حساب ترازنامه    

در پایان خاطر نشان می‌سازد، علاقه‌مندان جهت مطالعه متون و جداول هر یک از گزارش‌های مذکور می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir به بخش آمار‌ها و داده‌ها، حساب‌های ملی ایران، حسابهای ملی سالانه و فصلی مراجعه کنند.

 همچنین متقاضیان می‌توانند جهت دسترسی سریع به پیوندهای زیر مراجعه کنند:

    جداول ارقام حسابهای ملی سالانه ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 طی سال‌های (1397-1390)

•    گزارش حسابهای ملی سالانه ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 طی سال‌های (1397-1390)

•    جداول ارقام حسابهای ملی فصلی ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 طی فصول (1399-1390)

•    گزارش حسابهای ملی فصلی ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 طی فصول (1399-1390)


تعداد بازديدها:   3,280