شورای پول و اعتبار تصویب کرد؛

افزایش سقف تسهيلات قرض‌الحسنه ضروري، عادي، اشتغال و خريد انشعابات

افزایش سقف تسهيلات قرض‌الحسنه ضروري، عادي، اشتغال و خريد انشعابات
شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبني بر افزایش سقف تسهيلات قرض‌الحسنه ضروري و عادي بانک‌ها و بانک‌هاي قرض‌الحسنه، تسهيلات قرض‌الحسنه اشتغال و نیز تسهيلات قرض‌الحسنه اعطائي بابت خريد انشعابات و توسعه خانگي و کارگشايي امور کسب و کار خرد روستايي موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در یکهزار و سیصد و هجدهمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر امروز به ریاست دکتر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور اعضای شورا برگزار شد، افزایش سقف تسهيلات قرض‌الحسنه ضروري و عادي بانک‌ها و بانک‌هاي قرض‌الحسنه تا مبلغ پانصد (500) ميليون ريال و همچنين  افزايش سقف فردي تسهيلات قرض‌الحسنه اشتغال (اعم از مشاغل خانگي، افراد تحت پوشش کميته امداد امام (ره) و بهزيستي، ايثارگران و ...) و سقف فردي تسهيلات قرض‌الحسنه اعطائي بابت خريد انشعابات و توسعه خانگي و کارگشايي امور کسب و کار خرد روستايي تا مبلغ يکهزار (1.000) ميليون ريال مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

گفتني است در اين جلسه، شورای پول و اعتبار سقف فردی و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومان شهری جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را نيز افزايش و براي شهرهای کوچک کمتر از 200هزار نفر، هشتصد (800) میلیون ریال و براي  سایر شهرها يکهزار (1.000) میلیون ریال با بازپرداخت 10 سال تعيين کرد.


تعداد بازديدها:   5,657