اعلام نتایج نهمین و دهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج مرحله جدید

ضمن اعلام نتیجه‌ نهمین و دهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ 6 مرداد ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 12 مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در حراج مرحله نهم، سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی یک بانک به ارزش 1.9 هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی ارسال شد که به‌رغم پذیرش این سفارش توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به دلیل تعطیلی ادارات استان تهران از 29 تیر  تا 3 مرداد ماه 1400 امکان انجام معامله مربوط به آن میسر نشد و با پیشنهاد آن وزارت این معامله در حراج دهم انجام گرفت. نتیجه دهمین حراج اوراق مالی اسلامی و همچنین برگزاری حراج یازدهم اوراق مالی اسلامی دولتی به شرح جداول ذیل است:
 
1

تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. حداقل حجم سفارش در هر يک از نمادهاي مزبور 500 هزار ورقه است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامي به پذيرش کليه پيشنهادات دريافتی يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزي سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيري به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده اقدام مي‌کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان انجام مي‌شود. بانک مرکزی بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.

 


تعداد بازديدها:   2,970