در چهار ماه ابتدایی سال جاری؛

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش های مختلف اقتصادی بیش از 55 درصد افزایش یافت

  تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش های مختلف اقتصادی بیش از 55 درصد افزایش یافت
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 4 ماهه ابتدای سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 7010.7 هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2500.9 هزار ميليارد ريال (معادل 55.5 درصد) افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جدول (1) بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 4 ماهه ابتدای سال 1400 است. بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 4 ماهه ابتدای سال جاری مبلغ 4794.0 هزار میلیارد ریال معادل 68.4 درصد کل تسهیلات پرداختی است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 4 ماهه ابتدای سال جاري معادل 1717.7 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 35.8 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 4794.0هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه مي شود از 2155.2 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 79.7 درصد آن (مبلغ 1717.7هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
 

56556
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي داشت.


تعداد بازديدها:   3,843