تامین بیش از 7.2 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو/ تامین ارز به نرخ ترجیحی به بیش از دو برابر رسید

تامین بیش از 7.2 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو/ تامین ارز به نرخ ترجیحی به بیش از دو برابر رسید
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری نسبت به تامین بیش از 7.2 میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اقدام کرده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از 2 برابر رسیده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو به میزان 7 میلیارد و 252 میلیون دلار از محل سهمیه ارزی سال 1400 به صورت نقدی و اعتباری اقدام کرده است. 

بر این اساس، میزان ارز تامین شده به نرخ ترجیحی از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه به شرح زیر است:
 
وزارت صمت - جهاد: 5.641 میلیون دلار 
شامل:
جو: 580 میلیون دلار
دانه های روغنی: 939میلیون دلار
ذرت: ۱,408 میلیون دلار
روغن خام یا نباتی: ۱,257 میلیون دلار
کنجاله سویا: 571 میلیون دلار 
گندم: 564 میلیون دلار
سایر: 322 میلیون دلار

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 1.611 میلیون دلار 

جمع کل: 7.252 میلیون دلار


تعداد بازديدها:   3,095