رئیس کل بانک مرکزی خواستار شد؛

از ارسال هرگونه پیام تبریک و تاج گل اجتناب شود

از ارسال هرگونه پیام تبریک و تاج گل اجتناب شود
رئیس کل بانک مرکزی در پیامی خواستار اجتناب و خودداری از ارسال هرگونه پیام تبریک، تاج گل، درج پیام تبریک به هر شکل و سایر اقدامات متناظر و مشابه شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر علی صالح آبادی، رئیس کل این بانک ضمن تقدیر و تشکر از  اظهار لطف همه عزیزان اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان ها، بانک‌ها و شرکت های تابعه و ... تقاضا دارد به منظور صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها از ارسال هرگونه پیام تبریک، تاج گل، درج پیام تبریک به هر شکل و سایر اقدامات متناظر و مشابه اجتناب شود.


تعداد بازديدها:   3,622