با حکم رئیس کل بانک مرکزی؛

سعید مستشار عضو هیأت عامل و معاون اداری و مالی بانک مرکزی شد

سعید مستشار عضو هیأت عامل و معاون اداری و مالی بانک مرکزی شد
دکتر علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در حکمی، سعید مستشار را به سمت معاون اداری و مالی بانک مرکزی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مستشار از سال 1397 تاکنون عضو هیأت مدیره و مدیرعامل بانک مشترک ایران و ونزوئلا و پیش از آن نیز به مدت ۴ سال مدیرعامل هلدینگ مالی و اقتصادی بانک توسعه صادرات بوده است.
از دیگر سوابق وی می توان به ریاست هیأت مدیره کارگزاری بانک توسعه صادرات، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس، عضو هیأت مدیره و عضو هیأت مؤسس انجمن علمی مالی اسلامی ایران و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد.


تعداد بازديدها:   6,309