زمان برگزاری مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی متعاقبا اعلام می‌شود

زمان برگزاری مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی متعاقبا اعلام می‌شود
مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی که مقرر بود روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ اجرا شود، ملغی و تاریخ جدید اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیرو اطلاعیه منتشر شده مورخ 1400.06.30، مقرر بود مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی را به منظور فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه در روز سه‌شنبه 18 آبان‌ماه 1400 اجرا کند، اما بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، حراج مذکور در تاریخ یاد شده برگزار نمی شود و تاریخ دقیق به اطلاع هموطنان خواهد رسید.

خاطرنشان می‌شود، متولی اصلی انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی، وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و آن وزارتخانه الزامی به پذيرش تمام پيشنهادات دريافتی يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزي نیز صرفاً سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيري به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه یاد شده نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده اقدام مي‌کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمام برندگان انجام مي‌شود. بانک مرکزی بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.


تعداد بازديدها:   3,076