در هفت ماه ابتدایی سال جاری؛

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش های مختلف اقتصادی قریب به 59 درصد افزایش یافت

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه ابتدای سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۴ هزار و 829 هزار میلیارد ریال (مبلغ 14828.9 هزار میلیارد ریال) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ پنج هزار و 474 هزار میلیارد ریال (مبلغ 5474.2 هزار ميليارد ريال) (معادل 58.5 درصد) افزايش داشته است.

جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال 1400 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۹ هزار و 918 هزار میلیارد ریال (مبلغ 9917.8 هزار میلیارد ریال) معادل 66.9 درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتدای سال جاری معادل سه هزار و 477 هزار میلیارد ریال (3476.6 هزار میلیارد ریال) بوده است که حاکی از تخصیص 35.1 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی مبلغ ۹ هزار و 918 هزار میلیارد ریال (مبلغ 9917.8 هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می شود از چهار هزار و 398 هزار میلیارد ریال (4397.6 هزارميليارد ريال) تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 79.1 درصد آن مبلغ سه هزار و477 هزار میلیارد ریال (مبلغ 3476.6 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
 
جدول 1- هدف از دريافت تسهيلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال 1400   

7

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی) توجه ويژه‌ای کرد.


تعداد بازديدها:   2,859