کاهش بی سابقه رشد نقدینگی در نیمه اسفندماه 1401

بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی در نیمه اسفندماه سال 1401 در مقایسه با مقاطع مشابه سال های گذشته نشان می دهد که میزان کاهش رشد نقدینگی در طی سه سال گذشته بی سابقه بوده است .

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی  در هفته منتهی به یازدهم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ نشان می دهد این شاخص از 32.5 درصد در یازدهم اسفند سال 1400 به 27.8 درصد در یازدهم اسفند 1401 کاهش یافته است.

این میزان کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در نیمه اسفند سال 1401 در مقایسه با مقاطع مشابه سه سال گذشته بی سابقه بوده است.
1 


تعداد بازديدها:   4,994