دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت مؤسسات اعتباري اصلاح شد

دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت مؤسسات اعتباري اصلاح شد
بانک مرکزی، در بخشنامه ای نسخه اصلاحی دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت مؤسسات اعتباري را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس این دستورالعمل، تحصيل و تملک ارادی هرگونه دارايي‌هاي ثابت غیربانکی توسط مؤسسه اعتباری اعم از مستقيم و يا غیرمستقیم از طريق اشخاص وابسته، ممنوع بوده و همچنین سقف نسبت دارایی‌های ثابت نیز معادل 30 درصد تعیین شده است.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره 62147‏‏/94 مورخ 11‏‏/3‏‏/1394 موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت مؤسسات اعتباري»؛ ضوابط مذکور بنا به تغییر شرایط و اقتضائات محیطی و ایضاً تکالیف مقرر در اسناد بالادستی مبنی بر لزوم عدم تحصیل و نگهداری دارایی‌های ثابت غیربانکی توسط شبکه بانکی کشور، مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحیه مذکور در جلسه مورخ ۲۲‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.   

طبق این دستورالعمل تحصيل و تملک ارادی هرگونه دارايي‌هاي ثابت غیربانکی توسط مؤسسه اعتباری اعم از مستقيم و يا غیرمستقیم از طريق اشخاص وابسته، ممنوع شده است.

همچنین در نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت، تغییراتی اعمال گردیده، به نحوی که سود انباشته از موارد کاهنده مخرج کسر حذف شده و وثایق تملیکی نیز در صورت کسر محاسبه نمی‌شود و باید در چارچوب ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری واگذار شوند.

همچنین سقف نسبت دارایی‌های ثابت نیز معادل 30 درصد تعیین شده و در صورتي که مؤسسه اعتباري، حد مجاز را نقض نمايد، تحصيل و تملک هرگونه دارايي‌هاي ثابت بانکی توسط مؤسسه اعتباری تا زمان تطبيق خود با سقف مجاز مربوط ممنوع شده است.


تعداد بازديدها:   3,051