با مصوبه شورای پول و اعتبار‌‌‌؛ 

سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم دو برابر شد

سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم دو برابر شد
با اعلام رئیس کل بانک مرکزی ️سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم دو برابر شد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در پایان جلسه امروز شورای پول و اعتبار با اعلام این خبر گفت: سقف این تسهیلات پیش از این در تهران به صورت انفرادی 200 میلیون تومان و برای زوجین 400 میلیون تومان بود که بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات در تهران به صورت انفرادی به 400 میلیون تومان و برای زوجین به 800 میلیون تومان افزایش یافت.

وی در خصوص شهرهای بالای 200 هزار نفر گفت: برای شهرهای بالای 200 هزار نفر نیز سقف این تسهیلات پیش از این 160 میلیون تومان به صورت انفرادی و 320 میلیون تومان برای زوجین بود که با مصوبه جدید سقف این تسهیلات به ترتیب به 320 و 640 میلیون تومان افزایش یافت.

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: سقف تسهیلات یاد شده در مناطق شهری نیز به صورت انفرادی 120 میلیون تومان و برای زوجین 240 میلیون تومان بود که به ترتیب به صورت انفرادی به 240 و برای زوجین به 480 میلیون تومان افزایش یافت.

وی یادآور شد: سقف تسهیلات پوشش هزینه تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی (جعاله) نیز که پیش از این 80 میلیون تومان بود به 160 میلیون تومان افزایش یافت.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی پیش از این اوراق گواهی حق تقدم (تسه) در اختیار بانک مسکن و بانک های تجاری بود اما با مصوبه جدید همه بانکها می توانند از این امکان استفاده کنند.

رئیس شوری پول و اعتبار در پایان به دیگر مصوبه امروز این شورا اشاره و تصریح کرد: مصوبه دیگر امروز شورای پول و اعتبار، اصلاح دستورالعمل وجوه اداره شده بود. 

وی ادامه داد: وجوه اداره شده قرارداد مناسبی است که بر اساس آن افراد منابع خود را بانکها می گذارند و به افرادی که مدنظرشان است تسهیلات اعطا شود. لذا امید است که این مهم در اعطای تسهیلات خرد بسیار اثرگذار باشد.
 


تعداد بازديدها:   5,752