تکذیب دریافت کارمزد بابت برداشت وجه نقد از خودپردازها و پرداخت قبوض

برداشت وجه نقد از خودپردازها و پرداخت قبوض هیچ کارمزدی ندارد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در خصوص کارمزد از برخی خدمات پرکابرد بانکی گفت: برداشت وجه نقد از خودپردازها هیچ گونه کارمزدی ندارد و در گذشته هم نداشته است.

محمدرضا مانی یکتا در خصوص کارمزد پرداخت قبوض نیز افزود: برای پرداخت قبوض هیچ کارمزدی از پرداخت کننده قبض دریافت نمی شود و کارمزد مربوطه از نهاد یا سازمان دریافت کننده مبلغ قبض اخذ می شود.
 
 
مانی یکتا در مورد کارمزد دریافت وجه نقد از پایانه شعب نیز گفت: این مربوط به زمانی است که فرد با داشتن کارت بانکی یک بانک برای دریافت وجه نقد به شعبه بانکی دیگر مراجعه می کند و در عین حال متقاضی دریافت وجه نقد بیش از سقف ۲۰۰ هزارتومان باشد؛ در این صورت عملیات مربوطه شامل هزینه ای می شود که به عنوان کارمزد از متقاضی دریافت می شود. به عنوان مثال اگر فردی بخواهد با کارت بانک ملی از بانک سپه به صورت حضوری و بیش از ۲۰۰ هزارتومان وجه نقد دریافت کند، می‌تواند از شعبه با پرداخت کارمزد پول دریافت کند.

البته این مورد بسیار کم و در مواقع خاص مثل زمانی که فرد به خودپرداز دسترسی نداشته باشد رخ می دهد و در مجموع کمتر از یک درصد خدمات مربوط به برداشت وجه نقد را شامل می شود. همچنین کارمزد تعریف شده برای این مورد جدید نیست و از سال 88 وجود داشته است.

وی با بیان اینکه کارمزد انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا تغییری نکرده است، گفت: برای دستور پرداخت انتقال بین بانکی زیرساختهای متفاوتی در شبکه بانکی وجود دارد که مهمترین آنها پایا و ساتنا هستند. در این مورد کارمزد انتقال وجه بین بانکی تغییری نکرده است و برای پایا معادل یک صدم درصد مبلغ تراکنش و برای ساتنا معادل دو صدم درصد مبلغ تراکنش است.

وی با تاکید بر اینکه سقف کارمزد انتقال وجه از طریق پایا 3 هزار تومان است، افزود: سقف مبلغ قابل انتقال از طریق پایا از 50 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که طبیعتا کارمزد دریافتی هم افزایش می یابد و البته باید توجه داشت که سقف کارمزد هم تعدیل پیدا کرده و حداکثر ۳ هزار تومان است. این بدان معنی است که اگر یک صدم درصد مبلغ انتقال وجه شخص از طریق پایا بالاتر از ۳ هزار تومان باشد کارمزد قابل اخذ همان ۳ هزار تومان خواهد بود.

مانی یکتا با بیان اینکه سقف کارمزد انتقال وجه از طریق ساتنا ۲۸ هزار تومان است، خاطرنشان کرد: حداکثر مبلغ تعیین‌شده در انتقال وجه بصورت غیرحضوری از طریق ساتنا معادل ۱۰۰ میلیون تومان است. در صورت مراجعه حضوری به شعب، انجام تراکنش ساتنا تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان روزانه و در صورت ارائه مدارک و مستندات مثبته، با سقف مبلغی بالاتر نیز امکان‌پذیر است. در این خصوص نیز باید توجه داشت که سقف حداکثری کارمزد تعدیل پیدا کرده و معادل 28 هزار تومان است. این بدان معنی است که اگر دو صدم درصد مبلغ انتقال وجه شخص از طریق ساتنا بالاتر از 28 هزار تومان باشد کارمزد قابل اخذ همان 28 هزار تومان خواهد بود.

وی در مورد تفاوت ساتنا و پایا نیز گفت: مدت زمان انجام تراکنش در انتقال وجه پایا حدودا ۳ تا ۵ ساعت است در حالیکه انتقال وجه از طریق ساتنا آنی انجام می شود. لذا با توجه به اینکه نوع عملیات اجرایی انجام شده در ساتنا و پایا به منظور مدیریت نقدینگی در بانک متفاوت است کارمزد متفاوتی نیز دارد. به عنوان مثال کارمزد انتقال 100 میلیون تومان از طریق ساتنا 20 هزار تومان و از طریق پایا فقط 3 هزار تومان است.


تعداد بازديدها:   5,578