بانک مرکزی ابلاغ کرد:

امکان انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن توسط کلیه بانک‌ها

امکان انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن توسط کلیه بانک‌ها
به‌منظور کمک به رونق بخش مسکن و ايجاد رقابت بيشتر، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند با تایید بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد:
شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 30 خرداد 1402 به منظور کمک به رونق بخش مسکن و ايجاد رقابت بيشتر در شبکه بانکی و کاهش قيمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در فرابورس، با تسری بند (2) از یکهزار و دویست و دومین صورتجلسه مورخ 1395.5.19 شورا مبنی بر مجوز انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، مشروط به تأييد طرح ارائه شده از سوی بانک عامل از حيث عملياتی بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف آن توسط بانک مرکزی، به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موافقت نمود.

 بر این اساس، لازم است آن بانک در صورت تمایل به انتشار اوراق مذکور، نسبت به ارائه طرح خود جهت بررسی به این بانک اقدام نماید.‏


تعداد بازديدها:   3,877