عرضه 260 میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز چهارشنبه 18 مردادماه 1402 به معادل 260 میلیون دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز چهارشنبه مورخ  18 مرداد ماه 1402 معادل 260 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 214 میلیون دلار بود.


تعداد بازديدها:   3,177