عرضه 153 میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز سه شنبه 31 مردادماه 1402 به معادل 153میلیون دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز سه شنبه مورخ 31 مرداد ماه 1402 معادل 153میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 123 میلیون دلار بود.


تعداد بازديدها:   3,103