بانک مرکزی ابلاغ کرد؛

الزام عرضه ارز اربعین در شعب کشیک بانک های عامل تا ساعت 18

الزام عرضه ارز اربعین در شعب کشیک بانک های عامل تا ساعت 18
بانک مرکزی شش بانک عامل سپه، ملی ایران، تجارت، پست بانک، صادرات و پارسیان را مکلف کرد به منظور توزیع تقاضا مربوط به ارز اربعین در ساعات مختلف روز و پایداری سامانه ها، ترتیبی اتخاذ کنند که در فروش های حضوری بانک های عامل نسبت به معرفی شعب کشیک فعال تا ساعت 18 ایام کاری در مراکز پرتقاضا اقدام و اطلاع رسانی نمایند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،همچنین بانک مرکزی از بانک های عرضه کننده ارز اربعین خواست به قید فوریت شرایط فروش ارز اربعین در سرفصل مذکور برای تمامی مراجعین بدون محدودیت داشتن یا افتتاح حساب در بانک ها فراهم کنند.


تعداد بازديدها:   3,463