تسهیلات 550 میلیون تومانی صرفاً مختص پروژه‌های حمایتی مسکن است

تسهیلات 550 میلیون تومانی صرفاً مختص پروژه‌های حمایتی مسکن است
شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از گروه های کم درآمد جامعه صرفاً سقف فردی تسهیلات پروژه های حمایتی مسکن در تمامی شهرهای کشور را به صورت یکسان به مبلغ ٥٥٠٠ میلیون ریال افزایش داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛  پیرو نامه شماره 02/38746 مورخ 24 اردیبهشت 1402 درخصوص ابلاغ سقف فردی تسهیلات موضوع ماده(4) قانون جهش تولید مسکن با عنایت به ابهامات پیش آمده برای بانک های عامل درخصوص تسهیلات یاد شده به آگاهی می رساند حسب مصوبات مورخ ١٩ اردیبهشت شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از گروه های کم درآمد جامعه مقرر شد صرفاً سقف فردی تسهیلات پروژه های حمایتی مسکن در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان به مبلغ ٥٥٠٠ میلیون ریال افزایش یابد.

لذا، با درنظرگرفتن محدودیت منابع بانکی و هدف قانون گذار (کمک به خانه دار شدن فاقدین مسکن)، کلیه مصوبات شورای پول و اعتبار در این راستا از جمله کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش سقف تسهیلات یاد شده صرفاً شامل پروژه های حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه می شود بوده و پروژه های خود مالک شهری/روستایی مشمول افزایش سقف و کاهش نرخ سود تسهیلات مذکور نمی باشند.

شایان ذکر است، در مصوبات مذکور اشاره ای به اعطای تسهیلات متمم نشده است و شرایط اعطای تسهیلات فوق الذکر از قبیل نرخ سود و سقف فردی تسهیلات، تابع شرایط مندرج در قرارداد تسهیلات می باشد.

افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان


تعداد بازديدها:   4,673