عرضه 193 میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز چهارشنبه 8 شهریورماه 1402 به معادل 193 میلیون دلار رسید.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز چهارشنبه مورخ 8 شهریورماه 1402 معادل 193 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 134 میلیون دلار بود.


تعداد بازديدها:   3,175