افزایش 261 درصدی تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان

بررسی وضعيت تسهيلات اعطايي به شرکت هاي دانش بنيان درپايان مرداد ماه 1402  نشان می دهد که این تسهیلات نسبت به  پنج ماهه 1401 معادل 261.4 درصد افزايش داشته است. 
                       
ميزان تسهيلات پرداختي طي پنج  ماهه1402
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی طی پنج ماهه 1402  به 784 1 شرکت دانش بنيان ( در قالب 108 8 فقره تسهيلات ) معادل 771.5  هزار ميليارد ريال پرداخت شد که نسبت به  پنج ماهه 1401 معادل 261.4 درصد افزايش داشته است .
 
ميزان تسهيلات پرداختي در مرداد ماه 1402:
در مرداد ماه 1402 به 708 شرکت دانش بنيان ( در قالب 723 1 فقره تسهيلات ) معادل 183.6 هزار ميليارد ريال پرداخت شد که نسبت به مرداد ماه 1401 معادل 75.2 درصد افزايش داشته است .
 
.
 

گفتنی است روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امارهای نادرستی را در این ارتباط منتشر کرده بودند.تعداد بازديدها:   5,086