عرضه 210 میلیون دلار به صورت حواله 

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز شنبه پانزدهم مهرماه 1402 به معادل 210 میلیون دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز شنبه مورخ پانزدهم  مهر ماه 1402 معادل 210 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 147 میلیون دلار بود.


تعداد بازديدها:   2,804