عرضه ۳۲۲میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز سه شنبه بیست و پنجم  مهرماه 1402 به معادل ۳۲۲میلیون دلار رسید.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز سه شنبه بیست و پنجم  مهر ماه 1402 معادل ۳۲۲میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۲۵۰میلیون دلار بود.

 


تعداد بازديدها:   2,714